W dniach 24–26 kwietnia 2017 r. Biblioteka Publiczna w Brwinowie we współpracy z okolicznymi przedszkolami zorganizowała V Przegląd Artystyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Przedszkolaki na tropie Barbary Szelągowskiej”.

Uczniowie z brwinowskiej Jedynki uczestniczą w projekcie edukacyjnym prowadzonym przez Staromiejski Dom Kultury. Przygotowany przez uczniów „żywy obraz” będzie można oglądać na skwerze Hoovera przy Krakowskim Przemieściu.

Nauczycielka jęz. polskiego Anna Wierzchowska-Goyke przesłała relację z wydarzenia literackiego, które zostało zorganizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.

15 marca 2017 r. dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 3 wzięło udział w Przeglądzie Recytatorskim pt. „Wiersze z szuflady Danuty Gellnerowej”.

Przedszkolaki z Otrębus powitały wiosnę w tradycyjny sposób.

.

.

Ustalony już został harmonogram prowadzenia naboru na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Brwinów.

Samorządowe przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów będą pełnić dyżury w czasie wakacji. Został już ustalony harmonogram.

W niedzielę 29 stycznia 2017 r. w Milanówku odbył się finał konkursu wokalnego „Kolęda na niebie, kolęda na ziemi”.  Wystąpiły w nim m.in. dzieci z Przedszkola nr 3 w Brwinowie.