Powiat pruszkowski przystąpił do konkursu „Uzdrowić szpitale”, w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Zdrowe Szpitale”. Celem konkursu jest pozyskanie jak największej liczby opinii i informacji od społeczności lokalnej na temat poziomu świadczenia usług medycznych na danym terenie.

Mieszkańcy Powiatu pruszkowskiego mogą wypełnić ankietę na stronie: www.zdroweszpitale.pl/konkurs.

Na podstawie zebranych danych organizator konkursu opracuje raport, którego analiza pozwoli na wdrożenie zmian mających istotny wpływ na poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Wypełniając ankietę, możemy wpłynąć na podniesienie poziomu standardów opieki medycznej. Zwycięzcą konkursu zostanie powiat, który uzyska najwyższy udział procentowy liczby nadesłanych ankiet ze swojego terenu do zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym liczby mieszkańców. Nagrodą w konkursie jest kompleksowy audyt szpitala zawierający m.in. analizę działalności medycznej, operacyjnej i sytuacji ekonomiczno-finansowej lub defibrylator AED wraz z 1-dniowym szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzonym przez Mistrzów Polski w Ratownictwie Medycznym z 2011 r. Ponadto laureat otrzyma tytuł „Samorząd dbający o szpital 2012”.

Więcej informacji: www.zdroweszpitale.pl
Termin wypełniania ankiet: do 30 września 2012 r.