Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił konkursy, w których start-upy, młodzi przedsiębiorcy i naukowcy mogą zdobyć środki finansowe w wysokości od 10 tys. zł do 25 tys. zł.

Konkurs „Startuj z Mazowsza” przeznaczony jest dla młodych firm z terenu całego województwa o atrakcyjnym lub unikalnym modelu biznesowym, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami (produktami bądź usługami). Samorząd województwa chce w ten sposób wesprzeć finansowo mazowieckie start-upy i zachęcić kolejnych ludzi do realizowania ich unikatowych pomysłów. Termin na zgłoszenie upływa 30 marca 2018 r.


https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,4064,startuj-z-mazowsza.html


Konkurs „Innowator Mazowsza”  skierowany jest do przedsiębiorców i młodych naukowców. W kategorii „Młoda Innowacyjna Firma”, zostaną wyłonione podmioty z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Mazowsza oferujące nowe produkty lub usługi bądź te, które stosują nowoczesne rozwiązania technologiczne, marketingowe i organizacyjne w codziennej praktyce biznesowej. Ponadto firmy, które przystąpią do konkursu, powinny prowadzić działalność gospodarczą nie dłużej niż 10 lat, a także wykazać się innowacyjnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w ciągu ostatnich 5 lat i stosowanymi na co dzień w firmie.
 
W kategorii, „Innowacyjny Młody Naukowiec” na nagrodę mają szansę twórczo myślący naukowcy, urodzeni po 1 stycznia 1979 r., którzy zakończyli przewód doktorski lub uzyskali stopień doktora w ciągu ostatnich 3 lat. Wnioski konkursowe należy złożyć do 27 kwietnia br.

https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,4051,innowator-mazowsza-startuje.html