Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Wymagania:
Wykształcenie wyższe: bibliotekarskie, animacja kultury, pedagogiczne, kulturoznawcze
lub pokrewne humanistyczne.

Przygotowanie pedagogiczne.          

Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy.

Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, zdolności animacyjne.

Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy.

Komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Orientacja we współczesnych trendach literackich i bibliotekarskich.

Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Dobrze widziana znajomość programu bibliotecznego KOHA.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem na kopercie lub tytule e-maila: „Praca w bibliotece” w godzinach pracy Biblioteki Publicznej
w Brwinowie, ul Grodziska 12,  lub przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   w terminie do 2.02.2018.

Przewidywany termin zatrudnienia: 12.02.2018r.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- Życiorys – CV.

- List motywacyjny.

- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

- Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.