Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji VAT i przesyłania informacji jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT)

Ulotka - PDF

Plakat A3 - PDF