Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje o zbliżających się terminach przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za 2015 r. przez przedsiębiorców.
Do wniesienia opłat zobowiązane są podmioty, które korzystają ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód itp.), podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, producenci opakowań, importerzy, a także wprowadzający baterie i akumulatory, sprzedawcy i zbierający baterie/akumulatory.
 
Komunikat [PDF]
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wcm.mazovia.pl