Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. informuje o nowych rozkładach jazdy, które obowiązywać będą od 14 grudnia 2014 r.

Podróżni powinni zapoznać się ze świąteczną organizacją ruchu, która obowiązywała będzie w dniach: 24.12.2014 r., 02.01.2015 r., 05.01.2015 r., 05.06.2015 r. WKD zwiększy też liczbę kursów realizowanych przez pojazdy niskopodłogowe, przystosowane do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej.