Mieszkańcy gmin leżących na trasie planowanego gazociągu mogą zapoznać się z aktami postępowania i wypowiedzieć się na ich temat.