Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Plakat

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Filmy konkursowe można wysyłać do 30 września.

Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy lub w jednostkach organizacyjnych KRUS właściwych dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

Warszawska Kolej Dojazdowa zaprasza dzieci do udziału w konkursie.

PT KRUS w Błoniu  zachęca dzieci rolników w wieku 6 - 14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”.

Celem konkursu było zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Brwinów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Wybrano oferty złożone przez Przedszkole Niepubliczne „Tuptuś” z siedzibą w Brwinowie przy ul. Dworskiej 5 oraz Przedszkole Niepubliczne „Magiczna Kraina” z siedzibą w Brwinowie przy ul. Borkowej 27.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Jeden z nich mieści się w Brwinowie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o kolejnej edycji programu stypendialnego dla dzieci byłych pracowników PGR-ów.

Czytaj więcej…