Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie zaprasza rodziców dzieci niepełnosprawnych na warsztaty dotyczące metod wspomagania rozwój dziecka. Warszataty odbędą się 27 listopada 2013 r. w godz. 16-17.30 w placówce przy ul. Wapiennej 2.

Obwieszczenie: Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 18,100 do km 28,100 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej i obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu pruszkowskiego - etap III i powiatu grodziskiego - etap I - szlak Pruszków - Grodzisk Mazowiecki.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków dotyczących podnoszenia kompetencji i podwyższania kwalifikacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin składania wniosków upływa 12 lipca 2013 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją linii średnicowej oraz prowadzonymi pracami remontowymi na linii nr 1 przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w okresie od 1 do 31 lipca na linii WKD będzie obowiązywać zwykły rozkład jazdy pociągów (nie będzie wprowadzony tzw. rozkład wakacyjny).

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”, który odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace można składać do końca września 2013 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania 

Do 26 czerwca 2013 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które mają przyczynić się do rozwoju szkolnictwa zawodowego. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeznacza na ten cel ze środków EFS kwotę ponad 11 mln zł.

Zarząd Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że od 10 maja 2013 r. do momentu zakończenia budowy stacji Warszawa Ursus Niedźwiadek, w pociągach WKD będą honorowane bilety „Kolei Mazowieckich – KM” na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Pruszków WKD”