Więcej elektronicznych tablic informacyjnych, wyposażenie przystanków WKD i naprawa torowiska to nowe przedsięwzięcia dołączone do projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Oddział Regionalny KRUS zachęca do udziału w Mazowieckim Konkursie Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie.

Warszawska Kolej Dojazdowa będzie prowadzić 18 kwietnia 2015 r. prace torowe na odcinku Podkowa Leśna – Milanówek Grudów. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego prowadzi działania informacyjne, m.in. pod hasłami „Upadek to nie przypadek” oraz „Nie daj się wkręcić”. Celem jest zmniejszenie liczby wypadków przy pacy w rolnictwie.

Od 1 stycznia 2015 r. rodzice oraz współmałżonkowie rodziców legitymujący się Kartą Dużej Rodziny, uprawnieni są do przejazdów pociągami WKD na podstawie biletów z ulgą ustawową wynoszącą 37% lub 49%.

Agencja Rynku Rolnego informuje o kolejnych działaniach mających na celu udzielenie wsparcia poszkodowanym przez rosyjskie embargo producentom owoców i warzyw.

Do 17 lutego 2015 r. wszyscy zainteresowani mogą złożyć swoje propozycje projektów związanych z systemami ciepłowniczymi. Pozwoli to na późniejsze skorzystanie ze środków POIŚ Priorytet 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych.

Watchdog Polska poszukuje osób, które chcą wziąć udział w monitorowaniu działalności spółek komunalnych. Zgłaszać się można do 15 grudnia 2014 r.