Urząd Skarbowy w Pruszkowie informuje o konieczności złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy zgodnie z miejscem zamieszkania.

 

Zmiana ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia – o publicznym transporcie zbiorowym.

Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia, które odbędą się w marcu 2016 r. Tym razem wśród tematów m.in. podatek VAT, koszty podatkowe, dokumenty ubezpieczeniowe.
 

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. ogłosiła przetargi ustne na zbycie nieruchomości gruntowych (tereny rolnicze oraz ujęcie wody) położonych na terenie SHR Wolica - Płochocin.

Maltańskie Ośrodki Pomocy w Warszawie, Olsztynie Katowicach i Poznaniu realizują projekt „Pomoc Maltańska – Punkty Informacyjno-Doradcze”. Pracownicy instytucji będą udzielać informacji dotyczących m.in. organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, ulg i uprawnień, a także sprzętu rehabilitacyjnego.
 
Informacja o projekcie [PDF]


5 tysięcy złotych nagrody oraz możliwość publikacji drukiem – to nagrody w konkursie na prace, które zaprezentują dorobek kulturowy i sukcesy wsi, inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne (monografie, archiwalne zbiory zdjęć, pamiętniki) lub które będą inspiracją do innowacyjnego rozwoju.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje o zbliżających się terminach przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za 2015 r. przez przedsiębiorców.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych pn. „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Szkoły mogą zgłaszać udział w konkursie do 4 marca br. do Placówki Terenowej KRUS Błonie.