Konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego trwają od 31 stycznia do 28 lutego 2018 r.

Czytaj więcej…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim powinni to zrobić przedsiębiorcy.

 

Na zlecenie GUS prowadzone są badania ankietowe, w których biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Informacja o wyniku naboru