Właściciele lasów prywatnych oraz właściciele nieruchomości, na których rosną sosny, powinni uważnie obserwować stan drzew. Nadleśnictwo Chojnów ostrzega przed kornikiem ostrozębnym. 

Projekt „Usługi asystenta osobistego szansa na samodzielność” prowadzony jest w Warszawie i okolicach, także na terenie powiatu pruszkowskiego. Do 31 stycznia br. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór chętnych do pracy na stanowisku asystenta. 

Czytaj więcej [DOC]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza w lutym i marcu br. na bezpłatne jednodniowe szkolenie pt. „E-akta - zmiany w zasadach przechowywania i elektronizacja akt pracowniczych”.

III Oddział ZUS w Warszawie zachęca absolwentów szkół średnich i wyższych do podjęcia pracy w III Oddziale ZUS w Warszawie oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych.

Czytaj więcej [PDF]

Zamiar dokonania podziału dotyczy nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, które znajdują się w Parzniewie.

Czytaj więcej...

 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa modernizuje urządzenia energetyczne. Powiadomienia o wyłączeniach można otrzymywać m.in. jako newsletter.

Łowczy koła nr 335 poinformował o odwołaniu polowania planowanego 9 grudnia w obwodzie łowieckim nr 438.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne.