KRUS zaprasza dziennikarzy i osoby publikujące w środkach masowego przekazu do udziału w konkursie, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie. Artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe oraz telewizyjne można przesyłać do 15 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu - [PDF]

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu realizuje projekt wsparcia skierowany do osób posiadających tzw. kredyty „walutowe”, polisolokaty oraz obligacje GetBack.

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci do szkół.

Ogłoszenie [PDF]

KRUS informuje o zasadach obowiązujących przy zawieraniu umów dotyczących pomocy przy zbiorach.

KRUS Błonie organizuje bezpłatne kolonie zdrowotne dla dzieci. Wnioski można składać do oddziału regionalnego w Warszawie do 11 maja 2018 r.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Prace można nadsyłać do 31 lipca 2018 r.

Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił konkursy, w których start-upy, młodzi przedsiębiorcy i naukowcy mogą zdobyć środki finansowe w wysokości od 10 tys. zł do 25 tys. zł.