Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na wydzierżawienie działki pod uprawy rolne w Biskupicach. W pierwszym roku użytkowania nieruchomość zwolniona jest z czynszu.
 

Położenie Brwinowa kusi inwestorów poszukujących terenów pod budowę centrów logistycznych i rozpoczynających działalność w strefie przemysłowej. Przyciąga również nowych mieszkańców, którzy odnajdują w gminie Brwinów dobre warunki życia.

Gmina Brwinów wystawiła działkę w Biskupicach do dzierżawy na okres do 3 lat. W pierwszym roku użytkowania nieruchomość zwolniona jest z czynszu.
 

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Bratniej i Żwirowej oraz w Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Bratniej, Suwalskiej i Żwirowej oraz w Biskupicach, Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.