Gmina Brwinów wystawiła działkę w Biskupicach do dzierżawy na okres do 3 lat. W pierwszym roku użytkowania nieruchomość zwolniona jest z czynszu.
 

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Bratniej i Żwirowej oraz w Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Bratniej, Suwalskiej i Żwirowej oraz w Biskupicach, Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Nieruchomości znajdują się w Brwinowie przy ul. Suwalskiej i Bratniej oraz w Biskupicach.
 

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu czterech działek położonych w Brwinowie, przy ul. Żwirowej oraz Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.