HHLA Intermodal Polska Sp. z o.o – inwestor rozpoczynający realizację terminala kontenerowego w Parzniewie przy linii kolejowej PKP Warszawa – Łódź. W ramach projektu planowana jest budowa infrastruktury torowej do obsługi pociągów

wraz z lokomotywami, zakup i montaż suwnic bramowych oraz torów jezdnych suwnicy-suwnice bramowe będą stosowane do przeładunku kontenerów dla regionu warszawskiego, budowę systemu kontroli, zakup i montaż systemu IT - w celu zapewnienia sprawnego przeładunku przewidziano instalację systemu komputerowego, który umożliwia wymianę danych o ładunkach z klientami, bieżące monitorowanie informacji o ładunkach, przez co możliwe będzie sprawniejsze koordynowanie wykonywanych operacji.