Na inwestycje w 2015 roku gmina Brwinów planuje przeznaczyć niemal 25 mln. Część prac już się zakończyła, a dobra pogoda sprzyja wykonawcom remontów zaplanowanych na okres wakacyjny.


Pod koniec czerwca br. został formalnie odebrany ciąg pieszo-rowerowy z Brwinowa do Parzniewa. Oprócz ścieżki o długości 1800 m, z której chętnie korzystają rowerzyści, biegacze i rolkarze, powstały dwa miejsca postojowo-wypoczynkowe wraz z 5 tablicami informacyjnymi o historii Brwinowa, przyrodzie oraz nordic walking. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach projektu „Pola Parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczny”. Wartość inwestycji to 1 937 204,12 zł.

Na początku lipca zakończyły się prace przy przebudowie ulicy Sochaczewskiej (ok. 260 mb) i 11 Listopada (ok. 140 mb), które zyskały nową nawierzchnię, chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową, elementy uspokojenia ruchu drogowego oraz miejsca postojowe. Koszt to ponad 1 mln zł. Przebudowana została także ulica Żwirowa na odcinku od ul. Sportowej do granic miasta, powstały skrzyżowania wyniesione, zatoki postojowe i kanalizacja deszczowa, zostały wyremontowane istniejące zjazdy. Ta inwestycja wpisuje się w prowadzone przez gminę Brwinów działania pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Ułatwi także komunikację wszystkim korzystającym z hali sportowej przy ZSO. Koszt tej inwestycji to ponad 700 tys. zł.  Na ulicy Zgoda wybudowano nową jezdnię, chodnik, kanalizację deszczową, a także zostało przebudowane oświetlenie uliczne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Nowa organizacja ruchu przewiduje kontrapas dla rowerzystów: ruch jednokierunkowy obowiązuje dla samochodów, a rowerzyście mają wydzielony pas, którym mogą poruszać się w obu kierunkach. Koszt to ponad 560 tys. zł. W Krosnach za kwotę 675 tys. zł została przebudowana główna droga dojazdowa: ulica Józefowska.
 
Z dużego zadania inwestycyjnego na kwotę ponad 3,3 mln zł pn. „Przebudowa ul. Łosia, ul. Przejazdowej, ul. Wiejskiej i ul. Bukowej w Otrębusach oraz ul. Zamkowej i ul. Lilpopa w Brwinowie” został już zrealizowany remont ul. Lilpopa na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 719 do ul. Piastowej oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piastową do skrzyżowania z ulicą Raszyńską. Dokończenie prac w ul. Lilpopa możliwe będzie po zakończeniu spraw związanych z wywłaszczeniem gruntów. Na ul. Łosia w Otrębusach pojawiła się nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Obecnie trwają prace na ulicy Bukowej, łączącej Otrębusy z Podkową Leśną. Wykonawca przebuduje także ulice Przejazdową i Wiejską. Prace mają potrwać do końca września. Na realizację tego zadania gmina Brwinów pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 2,2 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.
 
Oprócz zrealizowanych inwestycji drogowych gmina może pochwalić się nowym placem zabaw w Kaniach, którego koszt to prawie 290 tys. zł. Kończy się budowa Gimnazjum w Otrębusach. 1 września 2015 r. zabrzmi tam pierwszy dzwonek i uczniowie rozpoczną naukę w nowym budynku o powierzchni 1,5 tys. m², który pomieści 8 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, stołówkę, szatnię. Postępują prace przy remoncie dworku Zagroda. Zakres robót budowlanych obejmuje prace wokół budynku związane z wymianą ogrodzenia, remontem rzeźb kamiennych oraz studni, a także roboty na zewnątrz i wewnątrz budynku, które są prowadzone na wszystkich kondygnacjach m.in. uzupełnienie i malowanie tynków, remont ścian fundamentowych, schodów oraz dachu, oczyszczenie elementów zdobień zewnętrznych, cyklinowanie wraz z zabezpieczeniem parkietu na parterze i piętrze, wymiana podłogi drewnianej na poddaszu i schodów drewnianych, wymiana oraz renowacja stolarki okiennej i drzwiowej. Ponieważ jest to budynek zabytkowy, całość prac została opracowana i uzgodniona z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zostały ogłoszone przetargi na przebudowę ul. Armii Krajowej w Brwinowie – etap I oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Owczarni.