„Pływam pierwsza klasa” – tak nazywają się zajęcia na basenie, które gmina Brwinów zorganizowała dla uczniów klas I ze wszystkich szkół podstawowych na swoim terenie. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Od 9 września do końca października wszystkie pierwszaki wezmą udział w zajęciach z nauki pływania. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zarówno zajęcia na pływalni w Pruszkowie, jak też dojazdy na basen i z powrotem do szkoły są bezpłatne. Kwota przyznanej dotacji wynosi 25 tys. zł.

Każdy uczeń pierwszej klasy będzie uczestniczyć w 16-godzinnym kursie na basenie. Zajęcia będą prowadzić wykwalifikowani instruktorzy. Gmina Brwinów zapewnia również dodatkowe ubezpieczenie, a opiekę nad dziećmi będą sprawować wolontariusze (rodzice i nauczyciele z poszczególnych szkół) oraz opiekun główny - Zofia Sławińska, która dba o dzieci podczas każdego kursu na i z basenu, jest obecna na płycie basenu podczas nauki pływania i koordynuje pracę wolontariuszy. – Umiejętność pływania przydaje się w życiu. Dzięki niej można uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji nad wodą – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński, który już teraz zapowiada, że gmina Brwinów będzie chciała kontynuować projekt w przyszłym roku szkolnym, zapraszając do uczestnictwa w nim kolejną grupę pierwszaków.