We wtorek 19 marca w Urzędzie Gminy Brwinów odbyło się spotkanie poświęcone nowemu systemowi gospodarowania odpadami w budynkach wielorodzinnych. Reprezentanci spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych pytali o nowe zasady, porównując funkcjonowanie dotychczasowego oraz nowego systemu.Zastępca burmistrza Sławomir Walendowski przedstawił w skrócie obecny stan prawny oraz przygotowania gminy Brwinów do wprowadzenia nowego systemu. Rada Miejska w Brwinowie podjęła już szereg uchwał. Na ostatniej sesji radni przegłosowali nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów”, który wejdzie w życie z chwilą jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, w którym zostanie wyłoniony jeden lub dwóch odbiorców odpadów. Gmina Brwinów została bowiem podzielona na dwa rejony odbioru śmieci.

Reprezentanci wspólnot i spółdzielni dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. W wielu przypadkach mieszkańcy zetknęli się już z segregacją śmieci, mimo że do tej pory nie mogli korzystać z bezpłatnego ich odbioru, finansowanego z budżetu gminy Brwinów, do jakiego przyzwyczajeni są mieszkańcy domów jednorodzinnych. Nowy system oznacza także konieczność dostosowania się do jego wymogów przez firmy odbierające śmieci. Ich samochody muszą posiadać odpowiednie wyposażenie, a pojemniki – oznakowanie. Już teraz znane są przykłady skuteczności monitorowania poprawnego oddzielania ustalonych frakcji odpadów: firma wywożąca odpady nałożyła na mieszkańców jednej z brwinowskich wspólnot karę za złą segregację.

Pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych oraz segregowanych dostarczy firma wyłoniona w przetargu. Do jej obowiązków będzie także należało ich utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym. Koszty odbioru śmieci oraz obsługi całego systemu zostaną pokryte z opłaty za śmieci, jaką będą płacić wszyscy mieszkańcy. Zbiorowe deklaracje dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ich administratorzy będą składać do 31 marca.

Wszystkimi kwestiami związanymi z gospodarowaniem odpadami zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej. Jego kierownik Sylwia Wiłkojć-Kowalska oraz Radosław Kląskała odpowiadali na wiele pytań i wątpliwości związanych z rewolucją śmieciową. – Przede wszystkim musimy spełnić wymogi ustawy –  podkreślał burmistrz Walendowski.