Firma SITA Polska Sp. z o.o., obsługująca sześć rejonów na północ od torów PKP, będzie odbierać odpady według harmonogramu ustalonego do grudnia 2013 r.