Zmiany terminów dotyczą mieszkańców z rejonów po południowej stronie PKP, dla których termin oddania odpadów zielonych oraz tzw. wielkogabarytowych (np. mebli – po wcześniejszym zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej) przypadał 26-28 października 2013  r.Odbiór odpadów zielonych po południowej stronie PKP, zaplanowany na 26-28 października, będzie prowadzony do poniedziałku 4 listopada br. Liczba wystawionych worków jest tak duża, że konieczne było rozłożenie odbioru na kilka dni.

 W związku ze zwiększonym zaangażowaniem ludzi i sprzętu przy wywozie liści został przesunięty termin odbioru tzw. odpadów wielkogabarytowych (mebli, dywanów itp.). Pracownicy firmy SIR-COM będą się kontaktować telefonicznie z mieszkańcami, którzy zgłosili chęć oddania tego typu odpadów w zbiórce prowadzonej w ostatnich dniach października. Nowe terminy będę wyznaczane po 1 listopada.