Wnioski o bezpłatne użyczenie kompostownika w ramach programu „Kompostowniki dla mieszkańców” można składać w Urzędzie Gminy Brwinów od wtorku 15 marca 2016 r. od godz. 8.00 (Biuro Obsługi Interesanta, pok. 007)

 

Program „Kompostowniki dla mieszkańców” umożliwi ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. Mieszkańcy Gminy Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie kompostownik, będą mogli składać wnioski od wtorku 15 marca 2016 r.
 

Nowości w systemie odbioru: w przetargu została wyłoniona jedna firma odbierająca odpady z terenu całej gminy, są nowe harmonogramy i zmiana numeracji rejonów. Nowością jest też oddzielna segregacja szkła.

Od 1 października 2015 r. odbiór odpadów na terenie gminy Brwinów prowadzi firma SITA Polska Sp. z o.o. Nie zmieniają się opłaty. Nowością jest natomiast chipowanie pojemników na śmieci. Akcja prowadzona jest od początku października.

Odbiór odpadów w październiku kontynuować będą dotychczasowe firmy. Poniżej terminarz odbioru odpadów na południe od torów PKP w Brwinowie oraz w sołectwach Parzniew, Kanie, Otrębusy, Żółwin, Terenia i Owczarnia. Harmonogram odbioru odpadów na północ od torów PKP nie ulega zmianie.

Do końca września 2015 r. włącznie odpady komunalne będą odbierane od mieszkańców gminy Brwinów według obowiązujących do tej pory zasad. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania nowej umowy odbiorem odpadów w południowej części gminy nadal zajmować się będzie firma SIR-COM, a w północnej SITA.

W pierwszym półroczu 2015 roku odbiorem odpadów zajmą się firmy wykonujące tę usługę dotychczas: w południowej części gminy SIR-COM, a w północnej -SITA.

Odbiór gruzu i odpadów z mniejszych remontów należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Brwinów. Mieszkańcy nie ponoszą w związku z tym dodatkowych kosztów. W przypadku większych prac inwestor sam zamawia i opłaca wywóz odpadów w wybranej przez siebie firmie.