Od stycznia 2018 r obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Terminy wnoszenia opłat:

  1. za I kwartał do 15 marca danego roku
  2. za II kwartał do 15 czerwca danego roku
  3. za III kwartał do 15 września danego roku
  4. za IV kwartał do 15 grudnia danego roku

Uwaga: rodzinie wielodzietnej posiadającej kartę dużej rodziny przysługuje ulga 1,50zł/os

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
                             (obowiązująca od 1 stycznia 2018 r.)

Odpady zbierane                                   Odpady zbierane       
w sposób selektywny                         
w sposób zmieszany

  12,00 zł/os.                                             24,00 zł/os