Mieszkańcy gminy Brwinów mogą korzystać obecnie z aplikacji Eco Harmonogram, dostępnej bezpłatnie przez Google Play lub App Store. Aplikacja będzie pobierać aktualny harmonogram i powiadomi o nadchodzącym terminie wywozu odpadów.