Gmina Brwinów została podzielona na 15 rejonów odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej.

Czytaj więcej...

 

 

 

Przeterminowane i niepotrzebne leki należy wyrzucać do specjalnie przeznaczonych na nie pojemników, które w gminie Brwinów zlokalizowane są w aptekach i punktach aptecznych.

Mieszkańcy gminy Brwinów mogą korzystać bez dodatkowych opłat z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nadarzynie.

Czy paragony sklepowe powinny trafiać na makulaturę? Co zrobić ze stłuczoną porcelanową filiżanką? Czy można metalowy pojemnik po dezodorancie uznać za „metal”? Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady segregacji odpadów.

Czytaj więcej…

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

.

.

Rodziny wielodzietne mogą skorzystać ze zniżki w opłatach za śmieci zbierane selektywnie. Do deklaracji należy dołączyć załącznik D-3.

Czytaj więcej…

Czasem zdarza się zapomnieć o wystawieniu worków ze śmieciami, ale można uniknąć takich sytuacji. Aplikacja infoSUEZ wysyła na telefon komórkowy powiadomienia o terminie odbioru.

Prowadzony od 2016 r. program „Kompostowniki dla mieszkańców” umożliwia ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. Mieszkańcy gminy Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie kompostownik, mogą składać wnioski.