Громада Брвінув підготувала для громадян України, які проживають на території Брвінова інформацію про правильне господарювання муніципальними відходами, належне розділення для Селективного пункту збору відходів.

ikonka-za-segregacjaMieszkańcy gminy Brwinów, którzy źle segregują odpady, wkrótce na swoich workach i pojemnikach znajdą naklejki z informacją, że umieszczone w nich śmieci zostały nieodpowiednio posegregowane. Co to oznacza i jakie konsekwencje za sobą niesie?

Przejeżdżając obok pojemników czy worków z odpadami posegregowanymi wystawianymi przed posesjami, trudno nie zauważyć, że duża część z nich jest bardziej wypełniona powietrzem niż odpadami. Wynika to z tego, że nie wszyscy zgniatają butelki czy inne opakowania.

Od 10 października 2022 r. rozpocznie się akcja czyszczenia pojemników na odpady w zabudowie jedno- i wielorodzinnej. W dniu planowanego odbioru odpadów zmieszanych za śmieciarką będzie jechał pojazd myjący. Należy zatem wystawić pojemnik, niezależnie od tego, czy są w nim odpady.

Mieszkańcy gminy Brwinów mogą korzystać obecnie z aplikacji Eco Harmonogram, dostępnej bezpłatnie przez Google Play lub App Store. Aplikacja będzie pobierać aktualny harmonogram i powiadomi o nadchodzącym terminie wywozu odpadów.

Gmina Brwinów została podzielona na 10 rejonów odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej.

Czytaj więcej...

 

 

 

Przeterminowane i niepotrzebne leki należy wyrzucać do specjalnie przeznaczonych na nie pojemników, które w gminie Brwinów zlokalizowane są w aptekach i punktach aptecznych.

Mieszkańcy gminy Brwinów mogą korzystać bez dodatkowych opłat z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nadarzynie.

Czy paragony sklepowe powinny trafiać na makulaturę? Co zrobić ze stłuczoną porcelanową filiżanką? Czy można metalowy pojemnik po dezodorancie uznać za „metal”? Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady segregacji odpadów.

Czytaj więcej…

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

.

.

Rodziny wielodzietne mogą skorzystać ze zniżki w opłatach za śmieci zbierane selektywnie. Do deklaracji należy dołączyć załącznik D-3.

Czytaj więcej…

Prowadzony od 2016 r. program „Kompostowniki dla mieszkańców” umożliwia ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. Mieszkańcy gminy Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie kompostownik, mogą składać wnioski.