Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

.

.

Problemy z gospodarką odpadami nie ominęły gminy Brwinów. Podwyżki cen za odbiór i zagospodarowanie śmieci oraz zmiany przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach wymusiły podjęcie bardzo trudnych decyzji.

Rodziny wielodzietne mogą skorzystać ze zniżki w opłatach za śmieci zbierane selektywnie. Do deklaracji należy dołączyć załącznik D-3.

Czytaj więcej…

Czasem zdarza się zapomnieć o wystawieniu worków ze śmieciami, ale można uniknąć takich sytuacji. Aplikacja infoSUEZ wysyła na telefon komórkowy powiadomienia o terminie odbioru.

Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2018 r obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Firma SUEZ, która będzie kontynuować odbiór odpadów od mieszkańców gminy Brwinów, podała harmonogramy obowiązujące do końca 2018 r.

Od połowy grudnia 2017 r. mieszkańcy, którzy segregują odpady, dostaną dodatkowy worek na papier (zabudowa jednorodzinna) lub pojemnik (zabudowa wielorodzinna). Wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Harmonogram odbioru odpadów z domów jednorodzinnych w gminie Brwinów na 2017 rok jest już dostępny dla mieszkańców. 

Czytaj więcej…

Prowadzony od 2016 r. program „Kompostowniki dla mieszkańców” umożliwia ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. Mieszkańcy gminy Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie kompostownik, mogą składać wnioski.