Na terenie gminy Brwinów funkcjonują cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: w Brwinowie, Biskupicach, Mosznie i Żółwinie. Wszystkie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie, przy ulicy Pszczelińskiej 3, mieści się całodobowy posterunek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Pruszkowa.


Pozyskane w ostatnich latach z budżetu Województwa Mazowieckiego dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie następujących projektów dla OSP:

2021 rok

„Zakup pięciu kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka oraz kamery termowizyjnej dla OSP Żółwin” (2021)

Kwota dofinansowania: 20 000 zł
Koszt całkowity: 40 000 zł
Termin realizacji: 2021 r.

W ramach otrzymanego dofinansowania gmina Brwinów zakupi kamerę termowizyjną oraz pięć kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Żółwin. W skład kompletu wchodzą: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne. Gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w ramach zadania „OSP-2021”, polegającego na udzieleniu przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej gminom na zakup nowych lekkich specjalnych samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, sprzętu specjalistycznego oraz kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

 

2019 rok


„Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Brwinów” (2019)


Kwota dofinansowania: 12 000,00 zł
Koszt całkowity: 24 000,00 zł
Termin realizacji: 2019 r.


2018 rok

 
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Biskupice” (2018)

Kwota dofinansowania: 130 000,00 zł
Koszt całkowity: 930 000,00 zł
Termin realizacji: 2018 r.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo, zakupiony przez gminę Brwinów dla OSP Biskupice, jest wyposażony w nowoczesne systemy ratowniczo-gaśnicze m.in. autopompę z urządzeniami kontrolno-sterowniczymi, działko wodno-pianowe o regulowanym natężeniu, zbiornik wody o pojemności 3000 l, instalację zraszaczową, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle (zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby), maszt oświetleniowy teleskopowy z możliwością regulacji obrotu o 360o, wciągarkę o napędzie elektrycznym.

„Remont strażnicy OSP w Brwinowie” (2018)

Kwota dofinansowania: 23 742,00 zł
Koszt całkowity: 88 119,00 zł
Termin realizacji: 2018 r.
Budynek OSP w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej został wyremontowany w drugiej połowie 2018 r.
W ramach remontu wykonano szereg prac polegających m.in. na termomodernizacji zgodnie z zaleceniem audytu energetycznego, wykonaniu nowej elewacji, obróbek blacharskich, parapetów okiennych, pokryciu dachu wieżyczki, wymianie części stolarki okiennej na nową o parametrach spełniających wymagania obowiązujących przepisów ochrony cieplnej budynków, ochronie części podziemnej przed wilgocią, usprawnieniu wentylacji piwnic przez udrożnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz wykonaniu nowych nawiewów, naprawie pęknięć ścian elewacyjnych metodą wklejanych prętów oraz iniekcją rys pod ciśnieniem mineralnym materiałem oraz wykonaniu oświetlenia zewnętrznego.
Efektem modernizacji jest m.in. zwiększenie izolacyjności termicznej i obniżenie kosztów ogrzewania, osuszenie piwnic, zatrzymanie procesu degradacji elementów konstrukcji, znaczna poprawa estetyki (nowa elewacja, okładzina cokołu, daszki nad wjazdami, nowe schody wejściowe z balustradą, nowa brama i furtka, nowe kraty okienne, nowe pokrycie wieżyczki blachą, mural o tematyce strażackiej i zegar), a także poprawa funkcjonalności (nowoczesna stolarka okienna z nawiewnikami, nowe drzwi na dach, nowa nawierzchnia placu ze spadkami i odwodnieniem liniowym, poszerzony plac, daszki nad bramami, a także oświetlenie placu). Budynek wyróżnia także, na tle innych przykładów modernizacji z całej Polski, dodatkowy efekt wizualny.
Odnowioną elewację ozdobił mural będący przestrzennym obrazem wnętrza budynku. Widać na nim strażaków, którzy przygotowują się do akcji.


2016 rok


„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin” (2016)


Kwota dofinansowania: 100 000 zł
Wartość samochodu: 910 200 zł
Termin realizacji: 2016 r.
Samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania posiada specjalistyczne wyposażenie, m.in.: nowoczesne autopompy, zbiorniki na wodę i środki pianotwórcze, urządzenia kontrolno-sterownicze, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, drabiny, maszt oświetleniowy teleskopowy, wyciągarkę o napędzie elektrycznym, zwijadło, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt ratownictwa drogowego (narzędzia hydrauliczne, pompy, zwijadła przewodów), latarki, radiotelefony przenośne, wentylator oddymiający.