Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020 to program adresowany do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich z terenu województwa mazowieckiego, którego celem było polepszenie warunków życia mieszkańców Mazowsza poprzez poprawę jakości powietrza oraz wsparcie samorządów gminnych w realizacji uchwały antysmogowej na Mazowszu.
Gmina Brwinów w 2020 r. otrzymała dotację z tego programu na stworzenie zielonych wiat na czterech przystankach autobusowych.


„Zielone przystanki ekologiczną wizytówką gminy Brwinów” (2020)


Kwota dofinansowania: 81 719,00 zł
Koszt całkowity: 198 862,00 zł
Termin realizacji: 2020 r.


Dwa zielone przystanki stoją przy szkołach w Brwinowie – przy ul. Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 11. Kolejne ekologiczne wiaty przystankowe zlokalizowane są przy ulicy Pszczelińskiej, która jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu – przy budynku poczty oraz w rejonie skrzyżowania z obwodnicą (DW nr 719).
Cztery modelowe wiaty przystankowe zostały obsadzone bylinami i pnączami, które wprowadzą więcej zieleni w przestrzeń publiczną i tworzą przyjazny klimat dla pasażerów oczekujących na autobusy komunikacji miejskiej. Dzięki energii słonecznej pozyskiwanej przez panele fotowoltaiczne podczas oczekiwania na autobus można skorzystać na przystanku z możliwości ładowania urządzeń elektronicznych poprzez udostępnione łącze USB. W dwu- lub trójmodułowych wiatach znajdują się też podświetlane gabloty informacyjne.
Pełny efekt estetyczny postawionych wiat będzie można podziwiać, gdy zakwitną powojniki i narcyzy posadzone w donicach tworzących zielone ściany przystanków, natomiast rozchodniki pokrywające dach oraz pnący się po stalowych linkach bluszcz są roślinami zimozielonymi, zachowującymi zielone liście także jesienią i zimą. Dzięki tym nasadzeniom wiaty w upalne dni pełnią funkcję „zielonych wysp”, które pochłaniają pyły, retencjonują wodę i zmieniają punktowo mikroklimat przy chodnikach pokrytych kostką betonową i jezdniach z nagrzewającą się nawierzchnią asfaltową. Energię elektryczną do oświetlenia przystanków zapewniają stacje solarne.