Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to inicjatywa mająca na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza. Dotacje w wysokości maksymalnie 10 000 zł, przyznawane są na realizację zadań własnych gmin o charakterze bieżącym czy inwestycyjnym, istotnych dla społeczności lokalnych.

 

Środki z programu przekazano w poszczególnych latach na następujące inwestycje w gminie Brwinów:

2021 rok


1. „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Czubinie” (2021)
Kwota dofinansowania: 10 000 zł
Koszt całkowity: 25 428,62 zł
Termin realizacji: 2021 r.

 

W Czubinie przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 z drogą powiatową 1509 został zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości. To urządzenie dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i wyświetla jej wartość. Sygnalizuje pulsującym czerwonym napisem „Zwolnij” przekroczenie dozwolonej prędkości i informuje o grożącym mandacie wraz z punktami karnymi. Kierowcy jadący zgodnie z przepisami otrzymają komunikat „Dziękuję”. Urządzenie ma także możliwość archiwizacji danych dotyczących rejestrowanych prędkości i daje wgląd w statystyki. Wyświetlacze wpływają na zmniejszenie prędkości pojazdów oraz powodują wzrost świadomości kierowców.
Zadanie pn. „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Czubinie” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.2. „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Milęcinie” (2021)
Kwota dofinansowania: 10 000 zł
Koszt całkowity: 22 623,54 zł
Termin realizacji: 2021 r.
W Milęcinie przy drodze powiatowej 4108W (Brwinów – Milęcin – Błonie) został zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości, który dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i wyświetla jej wartość. Urządzenie sygnalizuje pulsującym czerwonym napisem „Zwolnij” przekroczenie dozwolonej prędkości i informuje o grożącym mandacie wraz z punktami karnymi. Kierowcy jadący zgodnie z przepisami otrzymają komunikat „Dziękuję”. Urządzenie ma także możliwość archiwizacji danych dotyczących rejestrowanych prędkości i daje wgląd w statystyki. Wyświetlacze wpływają na zmniejszenie prędkości pojazdów oraz powodują wzrost świadomości kierowców.

Zadanie pn. „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Milęcinie” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
3. „Wykonanie wiaty rowerowej na terenie nowo wybudowanej świetlicy w Kaniach” (2021)
Kwota dofinansowania: 10 000 zł
Koszt całkowity: 25 000,00 zł
Termin realizacji: 2021 r.
W Kaniach obok nowoczesnego budynku świetlicy, pełniącego funkcję wiejskiego ośrodka kultury i miejsca integracji mieszkańców, została wybudowana m.in. wiata na 20 rowerów.
Zadanie pn. „Wykonanie wiaty rowerowej na terenie nowo wybudowanej świetlicy w Kaniach” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.4. „Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowości Terenia” (2021)
Kwota dofinansowania: 10 000 zł
Koszt całkowity: 20 000,00 zł
Termin realizacji: 2021 r.

W Tereni przy ul. Granicznej na odcinku od ul. Sokoła do ul. Słonecznej zostało zamontowane oświetlenie drogowe. Nowa inwestycja wpływa znacząco na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich widoczność na drodze. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii LED oświetlenie jest energooszczędne.
Zadanie pn. „Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Tereni” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

2020 rok


1. „Doświetlenie przejścia dla pieszych w Koszajcu” (2020)
Kwota dofinansowania: 10 000 zł
Koszt całkowity: 24 500 zł
Termin realizacji: 2020 r.


2. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Nadrzecznej w Krośnie-Parceli” (2020)
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Koszt całkowity: 65 000,00 zł
Termin realizacji: 2020 r.
Budowa oświetlenia jest realizowana z myślą o poprawie bezpieczeństwa i widoczności osób przechodzących przez jezdnię. Zamontowane nowe lampy sygnalizują kierowcom, że powinni w tym miejscu zachować większą ostrożność. A piesi mogą pewniej i bezpieczniej przechodzić przez jezdnię.

2019 rok

W 2019 roku każda gmina mogła złożyć maksymalnie pięć wniosków na pięć różnych zadań w pięciu różnych sołectwach. Gmina Brwinów wykorzystała maksymalnie tę możliwość, składając projekty i uzyskując dotacje na następujące przedsięwzięcia:


1. „Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Biskupice” (2019)
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Koszt całkowity: 26 801,70 zł
Termin realizacji: 2019 r.
Nowe wiaty przystankowe w Biskupicach, znajdujące się przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odcinku łączącym Błonie z Brwinowem, są wyposażone w panele fotowoltaiczne, które wytwarzają prąd do ich oświetlenia. Ich zakup i montaż został uznany za jedną z najlepszych inicjatyw zrealizowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw.
Pasażerowie brwinowskiej komunikacji w Biskupicach mogą teraz oczekiwać na przyjazd autobusu w dużo lepszych warunkach – oświetlone wiaty są wyposażone w tablice informacyjne i kosze na śmieci, a po zmroku automatycznie włącza się ich oświetlenie, zasilane prądem produkowanym w panelach fotowoltaicznych.


Warto zaznaczyć, że inwestycja ta została nagrodzona w konkursie dla beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2019 i uznana za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w 2019 r.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Moszna” (2019)
Kwota dofinansowania: 7 995,00 zł
Koszt całkowity: 15 990,00 zł
Termin realizacji: 2019 r.
W rejonie przystanku w Mosznie pojawiło się dodatkowe oświetlenie – słup oświetleniowy o wysokości 9 m z wysięgnikiem dwuramiennym i dwoma lampami.
Przez miejscowość Moszna przejeżdżają autobusy trzech linii gminnych, a w ciągu dnia realizowanych jest kilkadziesiąt kursów, także w weekendy. Autobusy zapewniają mieszkańcom Moszny łatwiejszy dostęp do Brwinowa i Pruszkowa, m.in. dojazd do placówek służby zdrowia, instytucji gminnych, kulturalnych, placówek handlowych, a w szczególności dzieciom i młodzieży do szkół. Dobre oświetlenie to przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy prawie przez pół roku w godzinach porannych i popołudniowych panuje mrok. Pasażerowie w Mosznie mogą teraz oczekiwać na przyjazd autobusu w dobrych warunkach.

3. „Urządzenie zieleni wzdłuż nowo wybudowanej ścieżki rowerowej w miejscowości Grudów” (2019)
Kwota dofinansowania: 8 100,00 zł
Koszt całkowity: 16 200,00 zł
Termin realizacji: 2019 r.
Gmina Brwinów dba o zagospodarowanie terenów zielonych między innymi poprzez sadzenie szpalerów drzew przy nowych ścieżkach rowerowych. Po zakończeniu budowy ścieżki rowerowej z Brwinowa do Grudowa, zasadzono wzdłuż drogi gminnej od Osiedla Sochaczewska do skrzyżowania w Grudowie 60 około 3-metrowych kasztanowców. Specjalnie dobrana odmiana drzew, bardziej odporna na szkodniki, uprzyjemnia jazdę ścieżką rowerową i sprzyja zachowaniu świeżego powietrza w tym obszarze. Trasa ścieżki przebiega w sąsiedztwie pól uprawnych oraz grudowskich zabudowań gospodarczych i stanowi część większego planu, połączenia ścieżką rowerową Brwinowa z Milanówkiem.

4. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Piaseckiego 2 w Otrębusach polegająca na remoncie wiatrołapu i utworzeniu recepcji” (2019)
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Koszt całkowity: 60 343,85 zł
Termin realizacji: 2019 r.
Gmina Brwinów dokłada starań, aby nauka w gminnych szkołach odbywała się w wygodnych i nowoczesnych budynkach. Sukcesywnie przeprowadzane są remonty szkół. Pomieszczenie łączące wnętrze szkoły ze strefą zewnętrzną – takie jak wiatrołap – jest potrzebne dla uczniów i odwiedzających szkołę, nie tylko w okresie jesienno-zimowym. To miejsce, gdzie można wygodnie zaczekać na odbierane ze szkoły dziecko lub na wizytę z pedagogami lub dyrektorem. Funkcjonowanie recepcji zapobiega wchodzeniu do budynku osób niepożądanych oraz niekontrolowanemu wychodzeniu dzieci poza budynek szkoły. Służy zatem zwiększeniu bezpieczeństwa przebywających na terenie szkoły uczniów i pracowników.

5. Wymiana stolarki okiennej oraz zakup szafek do modernizowanego zespołu szatniowego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 30 w Żółwinie” (2019)
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Koszt całkowity: 40 643,39 zł
Termin realizacji: 2019 r.
Modernizacja budynku szkoły w Żółwinie, polegająca na wymianie stolarki okiennej, zdecydowanie służy poprawie komfortu uczących się w niej uczniów. Przebywanie wiele godzin w dobrze wietrzonych i ogrzewanych pomieszczeniach jest korzystne i sprzyja lepszej koncentracji. A dobrze zorganizowane pomieszczenia szatniowe to wygoda i porządek oraz lepsza ochrona rzeczy osobistych przynoszonych przez uczniów.

2018 rok

 
W 2018 r. każda gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski na różne przedsięwzięcia. Gmina Brwinów uzyskała dwie dotacje na wsparcie inwestycji w infrastrukturę kulturalno-edukacyjną.
Świetlice wiejskie w Domaniewie i Owczarni pełnią rolę małych ośrodków kultury i stwarzają przestrzeń dla integracji mieszkańców. To ważne dla nich miejsca spotkań i lokalnych aktywności o edukacyjnym i kulturalnym charakterze. Zajęcia pozalekcyjne, kreatywne i twórcze spotkania dla dzieci, dorosłych i seniorów, doskonale wpisują się w charakter funkcjonowania świetlic i uzasadniają ich obecność na terenie tych miejscowości.
Świetlicami – Domaniewskim Laboratorium Kultury w Domaniewie oraz Owczariańskim Wiejskim Centrum Animacyjnym „Owca” w Owczarni – zarządza Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie.

1. „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Domaniewie” (2018)
Kwota dofinansowania: 9 422,73 zł
Koszt całkowity: 23 179,91 zł
Termin realizacji: 2018 r.

2. Budowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy w Owczarni” (2018)
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Koszt całkowity: 37 910,00 zł
Termin realizacji: 2018 r.