Głównym celem Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji poprzez budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych.

Środki z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zostały przeznaczone w gminie Brwinów na następujące inwestycje:
- Budowa biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie” (2021-2022)
- Rozbudowa ulicy Kępińskiej w Brwinowie na odcinku łączącym DP3126W z DW719 (2021-2022)
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Brwinowie (2021)

"Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym pałacu w Brwinowie"

Środki z programu zostaną przekazane na projekt „Zielone przystanki ekologiczną wizytówką gminy Brwinów – etap II” (2021)