„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (2019)

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie 8 szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych.

1. „Rodzic w Internecie” (2 szkolenia)
2. „Moje finanse i transakcje w sieci” (3 szkolenia)
3. „Działam w sieciach społecznościowych” (3 szkolenia)

Projekt przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Celem szkoleń jest nabycie podstawowych kompetencji cyfrowych –  jak legalnie, szybko, sprawnie i efektywnie wyszukiwać informacje w świecie cyfrowym, komunikować się z bliskimi, w ramach pracy, hobby, a także w sprawach urzędowych, jak rozwiązywać problemy, które mogą się pojawić w czasie użytkowania komputera i oprogramowania, czy w czasie wędrówek po sieci internetowej oraz co bardzo istotne w naszym szybko cyfryzującym się państwie – korzystać z usług publicznych za pomocą rządowych platform internetowych i usług, które oferują. Uczestnicy dowiedzą się, jak radzić sobie z wykorzystaniem sieci do zarządzania kontem bankowym, dokonywania płatności, realizowania zakupów, rezerwowania podróży, czy biletów, płacenia podatków oraz korzystania z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskowania o świadczenia i występowania o dowód osobisty i inne dokumenty i zaświadczenia.

Wartość projektu: 49 900 zł

Dofinansowanie z UE: 49 900 zł