„Cyfryzacja nam nie straszna”

Celem projektu jest podniesienie jakości usług oraz monitorowanie procesu świadczenia usług w obszarach podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami w 7 urzędach na Mazowszu. Oprócz Brwinowa w projekcie biorą udział też gminy Jakubów, Kotuń, Mirów, Radzymin, Stanisławów, Żabia Wola.

Projekt zakłada elektronizację procesu obsługi podatkowej, świadczenia usług, ewidencjonowania nieruchomości oraz zautomatyzowanie rozliczeń, wzrost dostępności do informacji oraz rozwiązania usprawniające załatwianie spraw w urzędzie, w tym skrócenie czasu obsługi, rozwiązania usprawniające zarządzanie nieruchomościami, wzrost kompetencji kadr, stałe doskonalenie i monitorowanie satysfakcji klientów oraz jakości świadczenia usług.

Wartość projektu: 1 336 821,60 zł

Dofinansowanie z UE: 1 088 781,60 zł