Dotacje dla świetlic w Domaniewie i Owczarni w ramach programu dotacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Domaniewie

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 10 000 zł

Całkowita wartość zadania: 25.000 zł
Realizacja: do 15 października 2018 r.

 

Budowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy w Owczarni

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 10 000 zł

Całkowita wartość zadania: 37.645,49 zł
Realizacja: do 15 października 2018 r.

 

Zadania „Budowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy w Owczarni” oraz „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Domaniewie” współfinansowano przy pomocy środków z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.