Gmina Brwinów otrzymała ponad 1,3 mln zł dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na budowę obwodnicy wsi Moszna.

 

 

Budowa obwodnicy wsi Moszna


Inwestor: Gmina Brwinów
Wartość robót budowlanych: 2 790 475,34 zł
Wartość całkowita zadania: 2 829 750,34 zł
Dotacja z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: 1 343 095,00 zł
Dofinansowanie przez MLP: 300 000,00
Czas realizacji: maj-listopad 2017