Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Środki z budżetu województwa przekazane na budowę drogi do PZLPiT „Mazowsze” w Otrębusach (2018), budowę dróg dojazdowych do pól w sołectwie Krosna (2018 i 2019), zakupy dla OSP Biskupice (2018) i OSP Żółwin (2016) oraz w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (2018).

.

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (2019)

„Cyfryzacja nam nie straszna” (2019)

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni”.


Dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019), budowa torów rowerowych typu pumptrack (2018), modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (2017)

Dotacje dla świetlic w Domaniewie i Owczarni w ramach programu dotacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.