Gmina Brwinów otrzymała ponad 1,3 mln zł dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na budowę obwodnicy wsi Moszna.

 

„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach (2018), rewaloryzacja pałacu w Brwinowie (2017), budowa ścieżek rowerowych (2017), środki na rewitalizację parku (2016)


„Ścieżka edukacyjno-zawodowa" (2018), „Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie" (2017) oraz „Wiedza moją potrzebą" (2017)

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie (2017).

mzWyposażenie szkolnych gabinetów pielęgniarskich w sprzęt i aparaturę medyczną (2017)

Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej (2018 r., 2019 r.), budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie (2016 r.), plac zabaw przy ul. Grodziskiej (2016 r.), program nauki pływania (2015 r., 2016 r., 2019 r.)