Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grodziskiej 31 (2015 r.)