Rozbudowa siedziby OSP Biskupice (2015 r.)

Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym łączącym DW nr 719 ul. Obwodnica w mieście Brwinowie, DW nr 720 ul. Natalińską we wsi Otrębusy oraz drogę gminną ul. Bukową w mieście Podkowa Leśna (2015 r.).

Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grodziskiej 31 (2015 r.)