Zakup ozonatora i oczyszczaczy powietrza (2022), doposażenie gminnych świetlic wiejskich w sprzęt multimedialny (2021), Budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (2020), dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019), budowa torów rowerowych typu pumptrack (2018), modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (2017)