Wymiana kotła grzewczego w SP nr 1 (2020), budowa ścieżek rowerowych (2017-2021), budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach (2018-2020), rewaloryzacja pałacu w Brwinowie (2017), środki na rewitalizację parku (2016)Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

 

 

Środki z budżetu województwa przekazane na budowę drogi do PZLPiT „Mazowsze” w Otrębusach (2019), budowę dróg dojazdowych do pól w sołectwie Krosna (2018 i 2019), zakupy dla OSP Biskupice (2018) i OSP Żółwin (2016) oraz w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (2018).

.

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (2019)

„Cyfryzacja nam nie straszna” (2019)

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni”.


Budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (2020), dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019), budowa torów rowerowych typu pumptrack (2018), modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (2017)