Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (2022), budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych – etap III (2021-2022), wymiana kotła grzewczego w SP nr 1 (2020), rozwój systemu dróg rowerowych – etap II (2020-2021), budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach (2018-2020), rewaloryzacja pałacu w Brwinowie (2017-2022), rozwój systemu dróg rowerowych – etap I (2017-2019), refundacja inwestycji w parku w Brwinowie (2016). „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (2019)

„Cyfryzacja nam nie straszna” (2019)

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni”.


Doposażenie gminnych świetlic wiejskich w sprzęt multimedialny (2021), Budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (2020), dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019), budowa torów rowerowych typu pumptrack (2018), modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (2017)

„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie (2017).