Wiosenna pogoda sprzyjała prowadzeniu prac kanalizacyjnych w gminie Brwinów. Do użytku oddane zostały kolejne jej odcinki, także te budowane poza „Czystym życiem”. W północnych sołectwach: Domaniewie, Domaniewku i Mosznie, powstało m.in. 7 650 mb kanalizacji sanitarnej. Prace w ramach kontraktu zawartego w firmą Instalbud Sp. z o.o. z Rzeszowa, która w gminie Brwinów zbudowała też kanalizację w południowej części Brwinowa, rozpoczęły się w północnych sołectwach pod koniec września 2012 roku.

W pierwszym etapie przystąpiono do budowy kanalizacji grawitacyjnej w Mosznie, kanału tłocznego z Domaniewa do Moszny oraz budowy kanalizacji grawitacyjnej w Domaniewku.

Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego. Do połowy kwietnia 2013 r. powstało prawie 3000 m sieci. Zadaniem rzeszowskiej firmy jest m.in. wybudowanie dwóch przepompowni ścieków, przebudowa istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z zaprojektowaną kanalizacją, a także zaprojektowanie i wybudowanie dwóch dodatkowych pompowni ścieków i kanału tłocznego o długości ok. 700 m oraz studni pomiarowej przy zrzucie ścieków do odbiornika. Ostatnim elementem kompleksowego wykonania robót w ramach kontraktu o wartości ok. 4,4 mln zł będzie połączenie nowej infrastruktury z istniejącą siecią.


Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Moszna, Domaniew i Domaniewek dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 3 342 507,29 zł.

DSC0176
DSC0168
DSC0169
DSC0170
DSC0171
DSC0172
DSC0173
DSC0174
DSC0175