Pod koniec 2015 r. gmina Brwinów podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę blisko 4 km kanalizacji w Owczarni. Zadanie to zostało zrealizowane w 2017 roku. Owczarnia i Żółwin to duże sołectwa, które nie mają ciągłości terytorialnej z gminą Brwinów. W 2014 r. dzięki tzw. metodzie przeciskowej, która nie niszczy nawierzchni, sieć kanalizacyjna przeszła przez teren Milanówka i dotarła do Owczarni.

 


W tym roku planowana jest kontynuacja budowy.

Zgodnie z podpisaną umową do 17 stycznia 2017 r. ma powstać 3364,5 mb kanalizacji. Pozwoli to na podłączenie 58 posesji. Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie do 1 013 835,05 zł. Całkowity koszt tego zadania to 1 164 213,00 zł.

Ponieważ gęstość zaludnienia Żółwina i Owczarni nie pozwala na staranie się o dotację unijną, jak to było np. w przypadku projektu „Czyste życie…”, gmina musi liczyć na środki własne lub na dofinansowania w formie dotacji i pożyczek.