Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zwracają się z apelem o podpis pod deklaracją poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Kodeksu Korwina”.


Jest to bezcenny, renesansowy manuskrypt ze szkoły florenckiej, wpisany na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” – najcenniejszy zabytek kultury w kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Pojawił się pomysł podarowania go Węgrom w zamian za przekazanie Polsce zbroi młodego króla Zygmunta II Augusta, która obecnie znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu.