Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić propozycje projektu do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nabór będzie trwać od 1 do 20 lutego 2022 r.

Budżet Obywatelski Mazowsza daje okazję do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Można zgłaszać i promować własne ciekawe pomysły na rzecz mieszkańców, przyczyniające się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej gminy czy miasta, ale i całego regionu.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mogą być finansowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się w katalogu zadań o charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza może zgłosić każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego.

Wszystkie informacje dotyczące BOM, wskazówki jak poprawnie przygotować projekt a także inspiracje dla projektodawców, dostępne są na stronie https://bom.mazovia.pl/. Nabór rusza 1 lutego br. i potrwa do 20 lutego 2022 r.

Regulamin BOM - plik PDF