Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego prowadzone są w kolejnym miesiącu w trzech obszarach: badań środowiska przyrodniczego, inwentaryzacji środowiska wodnego oraz pomiarów akustycznych.

W lipcu na terenie gminy Brwinów kontynuowane będą obserwacje przyrodnicze. Badane będą cieki wodne pod kątem oznaczenia gatunków ryb. Eksperci przeprowadzą także analizę jakości wody i natężenia przepływu w rzekach.

Pomiary hałasu będą prowadzone w pięciu seriach, planowanych do 16 lipca br. Ich realizacja jest jednak uzależniona od występowania określonych warunków meteorologicznych.  Pomiary akustyczne będą prowadzone przez akredytowane w Państwowym Centrum Akredytacji laboratorium badawcze wyposażone w profesjonalną aparaturę pomiarową. Na terenie gminy Brwinów wytypowano dwie lokalizacje do przeprowadzenia pomiarów.

Obserwacje i badania prowadzone są na terenach ogólnodostępnych – polnych drogach, łąkach, polach, wzdłuż rzek. Odbywać się to będzie bez angażowania mieszkańców. Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie cpk.pl w zakładce „Dla mieszkańców”.

ryby
monitoring-wodprace-lipiec
punktypomiaruhalasu