Okręgowy Urząd Miar w Warszawie przypomina o obowiązku stosowania w handlu wag legalizowanych. Więcej informacji: tel. 22 581 92 62 (Warszawa, ul. Elektoralna 4/6) lub 22 721 14 74 (Bronisze, ul. Kwiatowa 11).