Od 27 marca 2021 r. ponownie nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W określonych sytuacjach dyrektorzy placówek mają obowiązek zapewnić opiekę nad dziećmi.

Czytaj więcej