Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej wpływu pandemii na życie osobiste, zawodowe i społeczne ludności w Polsce.

Czas wypełnienia ankiety nie przekracza 4-6 minut. Badania będą prowadzone w od 26 marca do 9 kwietnia 2021 r., a ich rezultatem badań będzie książka podsumowująca badania. To już IV etap badań – poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja: Raport z trzech pierwszych etapów badań: http://www.skalin.pl/raporty

LINK DO ANKIETY