Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w dniach 1-31 marca 2021 r. wśród podróżnych będą przeprowadzane badania ankietowe dotyczące jakości świadczonych usług przez spółkę w 2020 r. Ankieta została zamieszczona na stronie https://www.wkd.com.pl/. Dodatkowo będzie dostępna w formie papierowej w kasach biletowych WKD.